ProgrameInternet - ProgrameMbrojtja e Femijeve Kontrolli Prinderor

Mbrojtja e Femijeve Kontrolli Prinderor

GoldLimiter Internet Monitor - monitorim i websiteve te vizituar ne internet

Lexo te plote...Eshte nje program qe, ne versionin e tij falas (si per perdorim personal dhe per perdorim komercial / biznesi), krijon nje raport te te gjitha faqeve qe jane vizituar dhe kohen qe eshte kaluar ne to. Raporti (perfshire statistikat mbi mesataren ditore, se sa here nje faqe eshte vizituar) mund te shihet direkt permes programit

Lexo te plote...

Limity Pc – program per te kufizuar kompjuterin

Lexo te plote...Eshte nje program qe ju lejon te vendosni nje kufizim per kompjuterin ne perdorim, per shembull, ta kufizoni ne ore te caktuara (ose ne pjese ditore), ose te caktoni nje maksimum te oreve ditore (me ose pa pjese ditore). Limity Pc gjithashtu kerkon te mbroje veten nga ndonje mbyllje e pa autorizuar, ne menyre qe

Lexo te plote...

ProCon Latte - zgjerim per FireFox per te bllokuar webfaqe

Lexo te plote...Eshte nje zgjerim per Firefox qe ndalon aksesin ne permbajtjet e padeshiruara, si faqet per te rritur etj (siç mund te jete edhe lojrat elektronike ose te tjera). Eshte e mundur per te bere nje zgjedhje te permbajtjes qe duam te filtrojme, ne menyre qe te mbroje edhe parametrat

Lexo te plote...

OpenDNS - siguria e femijeve ne internet

Lexo te plote...Eshte nje sherbim falas (perveçse nje program) qe mes gjerave te tjera lejon edhe per te filtruar sitet web ku nuk duam qe femijet tane te vizitojne. Instalimi eshte me i veshtire ne krahasim me programet e tjera per mbrojtjen e te vegjelve (siç Blue Coat K9 dhe Naomi, per shembull),

Lexo te plote...

Naomi - Program per te mbrojtur femijet ne internet

Lexo te plote...Ne ndryshim me K9, nuk eshte i bazuar ne nje liste sitesh te shumta, plot me nje liste te gjate fjalesh: nese ne faqen qe jemi duke vizituar Naomi gjen nje nga fjalet e palejueshme, menjehere e mbyll browser-in. Nuk shfaqet nje faqe me shkrimin 'permbajtja e bllokuar', sido qe te jete

Lexo te plote...
Go to top